Sikkerhedseftersynet omfatter følgene kontrolpunkter
 
 • Slingrekontakt
 • Spindellejer
 • Låsemekanisme
 • Låg
 • Sikkerhedskontakter
 • Hængsel
 • Rotor
 • Hastighed
 • Temperatur
 • Rotorkammer
 • Pakninger
 • Køleanlæg
 • Stelforbindelse
 • Advarselskilte
 • Tid og ur

 Centrifugeeftersyn (sikkerhedseftersyn)  
 
Ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelse om centrifuger nr. 776 af 25. november 1991 § 16. skal centrifuger til erhvervsmæssig brug underkastes et eftersyn mindst een gang om året af leverandøren eller en anden sagkyndig. Dette gælder således også for universiteter, institutter, hospitaler og lægepraksisser. 
 
Ole Dich Instrumentmakers har fortaget det lovpligtige centrifugeeftersyn siden det blev indført og vi har serviceret laboratorieudstyr siden 1932. Når vi fortager et centrifugeeftersyn (sikkerhedseftersyn), tjekker vi ligeledes om der er små ting, der evt. bør udbedres for at ungå store reparationsregninger på grund af dårlig veligeholdelse.  
 
Centrifugeftersyn skal foretages een gang årligt og vi tilbyder derfor at tegne en databasebaseret aftale, hvor vi søger for at kontakte brugeren af centrifugen, når det er tid til centrifugeeftersyn. Vi aftaler en tid til eftersynet, hvor det er til mindst gene for brugeren. Når vores uddannede tekniker har fortaget og godkendt eftersynet, vil der blive udleveret en servicerapport som bevis for, at centrifugen er efterset og godkendt.
 
Kontakt os for mere info og evt. aftale om årligt centrifuge eftersyn.